Tηλεφωνο
26211 03555

 

Διεύθυνση
Πατρών 57, Πύργος Ηλείας

Τεχνικό Γραφείο Μηχανολογικών Έργων
Kourmpanas Constructions
Ενεργειακά Πιστοποιητικά κτιρίων
Ριζικές Ανακαινίσεις κατοικιών

Δείτε έργα μας

Το γραφείο μας έχει αναλάβει και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία περισσότερα από 200 έργα που αφορούν ανακαινίσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων

 

Θες να φτιάξεις το σπίτι

των ονείρων σου;

Συμπλήρωσε τη

φόρμα επικοινωνίας!

Πάρε προσφορά ΔΩΡΕΑΝ!

Αυτή είναι η μόνη φόρμα επικοινωνίας που πρέπει να συμπληρώσεις! Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει η έμπειρη ομάδα μας!

Η εταιρεία μας από το 1977 δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς κατασκευής και επίβλεψης  οικοδομικών έργων.

Εξειδικεύεται στη θερμική άνεση, τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, τον κλιματισμό, την μόνωση και τη στεγάνωση κάθε τύπου κτιρίου.

Η φθορά στα κτίρια που οφείλεται κατά κύριο λόγο στο πέρασμα του χρόνου, αλλά και στις καιρικές συνθήκες και στις κακοτεχνίες, απαιτεί την άμεση τεχνική παρέμβαση ειδικών συνεργείων.

Στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και η υλοποίηση επιτυχημένων κατασκευών, ώστε να επιτύχουμε τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πελατών μας

Μάθετε τι είναι το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου ή υπεύθυνη δήλωση εγκατάσταση ηλεκτρολόγου.Είναι πλέον απαραίτητο οι οικοδομές, οι κατοικίες και οι επαγγελματικοί χώροι να ελέγχονται ως προς την αρτιότητα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Έλεγχος εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Σκοπός του ελέγχου εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων είναι να εντοπιστούν δυνητικά επικίνδυνες ηλεκτρικές καταστάσεις. Εφόσον εντοπισθούν θα πρέπει διορθωθούν έτσι ώστε να εκδοθεί το σχετικό πιστοποιητικο.

Θα πρέπει η εσωτερική εγκατάσταση να πληρεί την ηλεκτρική ασφάλεια των χρηστών. Ο έλεγχος θα πρέπει να διεξαχθεί από έναν ειδικό που έχει καλή κατανόηση των διαφόρων προτύπων,της νομοθεσίας και είναι έμπειρος στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι αυτά τα πρότυπα και οι νόμοι μπορούν, με βάση τον ηλεκτρολόγο που διενεργεί τον έλεγχο, να είναι υποκειμενικοί στην ερμηνεία και την κατάσταση του νόμου.

Δεδομένου του ότι παρά πολλές κατασκευές σε κατοικίες αλλά και καταστήματα είναι παλιές, θα πρέπει να ελέγχονται όπως ορίζει η νομοθεσία. Στις κατασκευές πρέπει να πιστοποιούνται οι υφιστάμενες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και να ανακαινίζονται όπου και όταν απαιτείται. Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου ή πιο σωστά υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου είναι απαιτούμενο πλέον για να ηλεκτροδοτηθεί μια νέα οικοδομή αλλά και να γίνει η αλλαγή ονόματος σε υπάρχουσες κατοικίες ή εγκαταστάσεις.

Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου εκδίδεται κατόπιν επισκέψεως αδειούχου εγκατάστατη ηλεκτρολόγου που θα καταγράψει και θα μετρήσει με τον απαραίτητο εξοπλισμό την υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση(πινάκας, καλώδια πρίζες, παροχές και χρήσεις) και θα πιστοποιήσει το αξιόπιστο και την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Εφόσον όλα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ο ηλεκτρολόγος εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου και κατόπιν το σπίτι μπορεί να ηλεκτροδοτηθεί. Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ελλείψεις, π.χ. φθορές σε πρίζες, καλώδια, έλλειψη ρελέ διαφυγής, ακατάλληλος πινάκας, ελλιπής γείωση κ.α. τότε θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες έτσι ώστε οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις να είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς και τότε μόνο μπορεί να εκδοθεί το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου.

Πότε ζητάει η ΔΕΗ το πιστοποιητικό του ηλεκτρολόγου.

Το πιστοποιητικο του ηλεκτρολόγου θα ζητηθεί από την ΔΕΗ σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις.

 • Ειδικά όσον αφορά τις μισθώσεις ακίνητων είτε είναι επαγγελματική μίσθωση είτε ενοικίαση κατοικίας ή διαμερίσματος θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ότι για να μπορεί να γίνει η αλλαγή ονόματος στη ΔΕΗ , θα πρέπει να υπάρχει έγκυρο πιστοποιητικο ηλεκτρολόγου.

Θα πρέπει να συμπεριλιφθεί μαζί με την αστυνομική ταυτότητα, το αντίγραφο μισθωτηρίου και το αριθμό παροχής του ακινήτου. Είναι βέβαιο ότι αν δεν υπάρχει θα ζητηθεί από την υπηρεσία η επανέκδοση του.

 • Το πιστοποιητικο θα ζητηθεί επίσης και στις περιπτώσεις ένταξης σε κοινωνικό τιμολόγιο,
 • Αλλαγή σε  νυχτερινό τιμολόγιο.
 • Σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αφορούν τον εν λόγω χώρο.

Κάθε πότε χρειάζεται η ανανέωση του πιστοποιητικού.

Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου σύμφωνα με την νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις Ν. 4483/65 είναι υποχρεωτικό. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα πρέπει να ελέγχεται και να εκδίδονται τα απαραίτητα πιστοποιητικά ανάλογα με την χρήση του κτιρίου.

 • Ο πρώτος έλεγχος θα πρέπει να γίνεται με την ολοκλήρωση της κατασκευής ή μετά από ριζική ανακαίνιση ή τροποποίηση του υπάρχοντος χώρου.
 • Θα πρέπει να γίνεται επανέλεγχος των εγκαταστάσεων :
  • Κάθε 14 χρόνια για κατοικίες
  • κάθε 7 χρόνια σε επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά.
  • Για επαγγελματικούς χώρους που έχουν εύφλεκτες ύλες κάθε 2 χρόνια.
  • Για χώρους ψυχαγωγίας, επαγγελματικές υπαίθριες εγκαταστάσεις και χώρους όπου συναθροίζεται κοινό κάθε 1 χρόνο ή όπως αλλιώς ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία για την εν λόγω χρήση.
  • Τέλος θα πρέπει να γίνεται επανέλεγχος εάν αλλάζει η χρήση του κτιρίου, μετά από σοβαρές φθορές και ατυχήματα.

Στοιχεία επικοινωνίας

 

Διεύθυνση: Πατρών 57, Πύργος Ηλείας

Tηλέφωνο: 26211 03555

Κινητό τηλέφωνο: 6979534237

Email: info@kourmpanas-constructions.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτό το site χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες. Αν δεν τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας,συμφωνείτε με αυτό.

Κατασκευή ιστοσελίδας Art On Web